Copa AmericaCF Classics Logo

COPA AMERICA WINNERS 1916-2019


Copa América Logo

1910s
Uruguay National Team
Uruguay National Team
Brazil National Team

1920s
Uruguay National Team
Argentina National Team
Brazil National Team
Uruguay National Team
Uruguay National Team
Argentina National Team
Uruguay National Team
Argentina National Team
Argentina National Team

1930s
Uruguay National Team
Argentina National Team
Peru National Team

1940s
Argentina National Team
Uruguay National Team
Argentina National Team
Argentina National Team
Argentina National Team
Brazil National Team

1950s
Paraguay National Team
Argentina National Team
Uruguay National Team
Argentina National Team
Argentina National Team
Uruguay National Team

1960s
Bolivia National Team
Uruguay National Team

1970s
Peru National Team
Paraguay National Team

1980s
Uruguay National Team
Uruguay National Team
Brazil National Team

1990s
Argentina National Team
Argentina National Team
Uruguay National Team
Brazil National Team
Brazil National Team

2000s
Colombia National Team
Brazil National Team
Brazil National Team

2010s
Uruguay National Team
Chile National Team
Chile National Team
Brazil National Team

COPA AMERICA WINNERS AND RUNNERS-UP

Year Winner Runner-up Score Host Nation
2019 Brazil Peru 3:1 Brazil
2016 Chile Argentina 0:0 (4:2 pens) USA
2015 Chile Argentina 0:0 (4:1 pens) Chile
2011 Uruguay Paraguay 3:0 Argentina
2007 Brazil Argentina 3:0 Venezuela
2004 Brazil Argentina 2:2 (4:2 pens) Peru
2001 Colombia Mexico 1:0 Colombia
1999 Brazil Uruguay 3:0 Paraguay
1997 Brazil Bolivia 3:1 Bolivia
1995 Uruguay Brazil 1:1 (5:3 pens) Uruguay
1993 Argentina Mexico 2:1 Ecuador
1991 Argentina Brazil League format Chile
1989 Brazil Uruguay League format Brazil
1987 Uruguay Chile 1:0 Argentina
1983 Uruguay Brazil 3:1 (2:0 1:1) n/a
1979 Paraguay Chile 3:1 (3:0 0:1 0:0) n/a
1975 Peru Colombia 3:1 (0:1 2:0 1:0) n/a
1967 Uruguay Argentina Uruguay
1963 Bolivia Paraguay Bolivia
1959 Uruguay Argentina Ecuador
1959 Argentina Brazil Argentina
1957 Argentina Brazil Peru
1956 Uruguay Chile Uruguay
1955 Argentina Chile Chile
1953 Paraguay Brazil Peru
1949 Brazil Paraguay Brazil
1947 Argentina Paraguay Ecuador
1946 Argentina Brazil Argentina
1945 Argentina Brazil Chile
1942 Uruguay Argentina Uruguay
1941 Argentina Uruguay Chile
1939 Peru Uruguay Peru
1937 Argentina Brazil Argentina
1935 Uruguay Argentina Peru
1929 Argentina Paraguay Argentina
1927 Argentina Uruguay Peru
1926 Uruguay Argentina Chile
1925 Argentina Brazil Argentina
1924 Uruguay Argentina Uruguay
1923 Uruguay Argentina Uruguay
1922 Brazil Paraguay Brazil
1921 Argentina Brazil Argentina
1920 Uruguay Argentina Chile
1919 Brazil Uruguay Brazil
1917 Uruguay Argentina Uruguay
1916 Uruguay Argentina Argentina